Lisäresurssin myöntäminen Hertsikan ala-asteen koululle pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetukseen lukuvuodelle 2018-2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009897
More recent handlings
§ 39

Lisäresurssin myöntäminen Hertsikan ala-asteen koululle pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetukseen lukuvuodelle 2018-2019

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää Hertsikan ala-asteen koulun rehtorin hakemuksen 2.8.2018 perusteella koululle 24 vuosiviikkotunnin lisäresurssin lukuvuodelle 2018–2019 kolmen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetuksen järjestämiseen 53 155 euroa sisältäen sivukulut. Syksyn 2018 osuus 22 148 euroa huomioidaan koulun kehystarkastuksen yhteydessä ja kevään 2019 osuus 31 007 euroa tulosbudjetin vahvistamisen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.12.2017 (§ 127) oikeuttanut toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 27.3.2018 § 22 päätöksen mukaan perusopetuksen määrärahoista päättää palvelukokonaisuuden johtajana perusopetusjohtaja.

Jos näkövammainen tai kuulovammainen oppilas kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja opiskelee integroituna yleisopetuksen ryhmässä, oppilaan luokan ryhmäkoko voi olla enintään 20 oppilasta (perusopetusasetus 2 §:n 3 mom.).

Hertsikan ala-asteen koululla on lukuvuonna 2018–2019 yhteensä kolme integroitua pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasta. Oppilaista kaksi ovat näkövammaisia ja yksi kuulovammainen. Oppilaat opiskelevat kaikki eri vuosiluokilla (1.lk, 4.lk ja 6.lk).

Hertsikan ala-asteen koulun rehtori on anonut lukuvuodelle 2018–2019 tuntikehyksen lisäresurssia kolmen yleisopetukseen integroitujen pidennetyn oppivelvollisuuden erityisen tuen oppilaan opetuksen järjestämiseen. Resurssilaskenta ei tuota koululle riittävää määrärahaa uusien oppilasryhmien perustamiseen eikä opettajan virkaan tarvittavaan tuntimäärään.

This decision was published on 01.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viitanen, controller, puhelin: 09 310 23093

merja.viitanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 25 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.