Lisäresurssin myöntäminen Mellunmäen ala-asteen koululle pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetukseen lukuvuodelle 2018-2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009900
More recent handlings
§ 38

Lisäresurssin myöntäminen Mellunmäen ala-asteen koululle pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetukseen lukuvuodelle 2018-2019

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää Mellunmäen ala-asteen rehtorin hakemuksen perusteella koululle kahden vuosiviikkotunnin lisäresurssin pidennetyn oppivelvollisuuden näkövammaisen oppilaan opetusta varten lukuvuodelle 2018–2019, yhteensä enintään 4 570 euroa sisältäen sivukulut. Syksyn 2018 osuus 2 904 euroa huomioidaan koulun kehystarkastuksen yhteydessä ja kevään 2019 osuus 2 666 euroa tulosbudjetin vahvistamisen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.12.2017 (§ 127) oikeuttanut toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 27.3.2018 § 22 päätöksen mukaan perusopetuksen määrärahoista päättää palvelukokonaisuuden johtajana perusopetusjohtaja.

Jos näkövammainen oppilas kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja opiskelee integroituna yleisopetuksen ryhmässä, oppilaan luokan ryhmäkoko voi olla enintään 20 oppilasta (perusopetusasetus 2 §:n 3 mom.).

Mellunmäen ala-asteen koulun rehtori on anonut kahden tunnin lisäresurssia näkövammaisen oppilaan opetusta varten, hänen opiskeluunsa integroituna yleisopetuksen ryhmässä.

This decision was published on 01.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viitanen, controller, puhelin: 09 310 23093

merja.viitanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja