Lisäresurssin myöntäminen Metsolan ala-asteen koululle pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetukseen lukuvuodelle 2018-2019, kasko

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010125
More recent handlings
§ 40

Lisäresurssin myöntäminen Metsolan ala-asteen koululle pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetukseen lukuvuodelle 2018-2019, kasko

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää Metsolan ala-asteen koulun rehtorin hakemuksen perusteella koululle kahden vuosiviikkotunnin lisäresurssin kahden pidennetyn oppivelvollisuuden näkövammaisen oppilaan opetusta varten lukuvuodelle 2018–2019, yhteensä enintään 4 570 euroa sisältäen sivukulut. Syksyn 2018 osuus 2 904 euroa huomioidaan koulun kehystarkastuksen yhteydessä ja kevään 2019 osuus 2 666 euroa tulosbudjetin vahvistamisen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.12.2017 (§ 127) oikeuttanut toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 27.3.2018 § 22 päätöksen mukaan perusopetuksen määrärahoista päättää palvelukokonaisuuden johtajana perusopetusjohtaja.

Jos näkövammainen oppilas kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja opiskelee integroituna yleisopetuksen ryhmässä, oppilaan luokan ryhmäkoko voi olla enintään 20 oppilasta (perusopetusasetus 2 §:n 3 mom.).

Metsolan ala-asteen koulun rehtori on anonut kahden tunnin lisäresurssia 5.luokan opettajalle, jolla on luokassaan sokea oppilas ja näkövammainen oppilas. Tunnit ohjautuvat opettajan suunnittelu- ja valmistelutyöhön.

This decision was published on 04.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viitanen, controller, puhelin: 09 310 23093

merja.viitanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja