Aalto-yliopiston pyytämien tietojen luovuttaminen Tilastokeskukselle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010290
More recent handlings
§ 62

Aalto-yliopiston pyytämien tietojen luovuttaminen Tilastokeskukselle

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti luovuttaa tutkimuskäyttöön Tilastokeskukselle Aalto-yliopiston pyytämät tiedot Helsingin kaupungin koulujen osalta tietopyynnön mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksessa Aalto-yliopisto selvittää ala-asteen luokanopettajan merkitystä oppilaiden pärjäämiseen ja opettajan vaihtuvuuden vaikutuksia oppilaiden pärjäämiseen.

Tietopyyntö koskee Helsingin kaupungin perusopetuksen oppilasrekisterissä olevia tietoja jokaiselta saatavilla olevalta vuodelta ja oppilaalta. Luovutettavia tietoja ovat oppilaan nimi, oppilaan henkilötunnus, oppilaan opettaja(t), opettajien henkilötunnukset, oppilaan luokkatunnus (esim. 1A), luokkatyyppi (erityisluokka vai tavallinen luokka), koulutunnus (tai koulun nimi), jokaisen oppiaineen arvosana, poissaolojen määrä ja erityisoppilasstatus.

Tilastokeskus pseudonymisoi aineistot etäkäyttöjärjestelmään eli tutkijat eivät koskaan käsittele tunnisteellista dataa. Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta.

Pyyntö saada julkisia henkilötietoja viranomaisen henkilörekisteristä on liitteenä. Liitteenä on myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste. Hankkeen tutkimussuunnitelma (Hakemus multiPrimuksessa olevan oppilasaineiston käyttöön) on salassa pidettävä asiakirja (julkisuuslaki 24 § 1. mom. 21 kohta).

This decision was published on 10.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. Pyyntö saada julkisia henkilötietoja viranomaisen henkilörekisteristä
2. Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.