Rahoituksen haku Euroopan Unionin Erasmus+ohjelman YiA, Key Action 1 - Youth Mobility -ohjelmaosiosta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010293
More recent handlings
§ 46

Rahoituksen haku Euroopan Unionin Erasmus+ohjelman YiA, Key Action 1 - Youth Mobility -ohjelmaosiosta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti allekirjoittaa mandaatin CRL 10 -järjestölle rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta.

Pariisilainen CRL 10 -järjestö edustaa saamansa teknisen mandaatin perusteella hakuun osallistuvia hankesuunnitelmassa mainittuja osapuolia. Avustusta haetaan Erasmus+ YiA – ohjelmasta, avaintoimi KA1 Learning Mobility of Individuals (Liikkuvuus avustusta) nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuteen.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan n. 40 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuus hakee osuuttaan kokonaisavustuksesta Suomessa syntyneiden kustannusten perusteella.

"Peace Love Unity Against Racism" nuorisovaihtoprojektin avustuksen kohteena on suunnittelukokous ja 9 päivän nuorisovaihto Pariisissa, jossa teemana: urbaani taide, Hip – Hop musiikki, rauha ja rasisminvastaisuus. Hanke alkaa 1.1.–31.5.2019 välisenä aikana, suunnittelukokous on maaliskuussa ja nuorisovaihto 28.6 -8.7.2019. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuun asti.

This decision was published on 04.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sonja Witting, nuorisosihteeri, puhelin: 09 310 79772

sonja.witting@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja