Paikallinen virka- ja työehtosopimus Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalipäivystyksen KVTES:n liitteestä 18 poikkeava säännöllinen työaika

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010300
More recent handlings
§ 32

Paikallinen virka- ja työehtosopimus Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalipäivystyksen KVTES:n liitteestä 18 poikkeava säännöllinen työaika

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen (liitteet 1 ja 2).

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa noudattamalla kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

Päätöksen perustelut

Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden vakiintuneen työtavan jatkuminen, jossa yövuorojen pituus on yleensä ollut 10.5 tuntia.

Paikallisesta virka- ja työehtoehtosopimuksesta on neuvoteltu pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa liitteenä olevien pöytäkirjan ja paikallisen sopimusluonnoksen mukaan.

This decision was published on 19.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mikko Rantala, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29992

mikko.rantala@hel.fi

Decisionmaker

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Neuvottelupöytäkirja KVTES:n liite 18 työaika
2. Paikallinen sopimus KVTES:n liite 18 työaika

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.