Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelemattomat tehtävät, arviointikartan vahvistaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010386
More recent handlings
§ 34

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelemattomat tehtävät, arviointikartan vahvistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää vahvistaa Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) hinnoittelemattomien tehtävien arviointikartan liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Arviointikartta (liite 1) on valmisteltu yhdessä toimialojen, liikelaitosten ja virastojen kanssa. Arviointikarttaluonnos on käsitelty yhteistoiminnallisesti kaupungin KVTES:n tehtävien vaativuuden - arviointiryhmässä 13.6.2018.

Kaupunkitasoinen tehtävien vaativuuden arviointi (TVA)-mallitus (liite 2) ohjaa KVTES:n hinnoittelemattomien tehtävien soveltamispiiriin kuuluvien tehtävien sijoittamista vaativuusluokkiin A-E ja vaativat asiakastyön tehtävät. Kyseessä on karkea kokonaisarviointi, mikä auttaa löytämään tehtävälle lähinnä olevia verrokkeja. Vaativuusryhmien sisällä tulee edelleen olemaan tehtäviä, joiden vaativuudet poikkeavat toisistaan.

This decision was published on 19.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Riitta Vento, Työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29995

riitta.h.vento@hel.fi

Decisionmaker

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Hinnoittelemattomien tehtävien arviointikartta, KVTES

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.