Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammattiopisto, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmius, tuntiopettajan määräaikainen tehtävä, työavain 5-2824-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010531
More recent handlings
§ 1

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammattiopisto, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmius, tuntiopettajan määräaikainen tehtävä, työavain 5-2824-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-5

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö (kampus 2) päätti jättää täyttämättä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän 1.10.2018-31.7.2019

Päätöksen perustelut

Stadin aikuisopistossa oli haettavana 29.8.–12.9.2018 opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä ajalle 1.10.2018–31.7.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2824-18. Määräaikaan 12.9.2018 klo. 16 mennessä tehtävään haki kolmekymmentäkolme (33) henkilöä.

Täyttämättä jättämisen syynä on Stadin ammatti- ja aikuisopiston sisäinen tehtävien uudelleen järjestely.

Pöytäkirjanote lähetetään virkasuhteiseen tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 28.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Petri Kallionpää, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 88705

petri.kallionpaa@edu.hel.fi

Decisionmaker

Petri Kallionpää
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-5