Hankinta, Stadin ammattiopiston yritysasiakastietojärjestelmä

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010629
More recent handlings
§ 18

Hankinta, Stadin ammattiopiston yritysasiakastietojärjestelmä

Ict-kehityspäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon ICT-kehityspäällikkö päätti hankkia Stadin ammattiopiston yritysasiakastietojärjestelmän toimittamiseen liittyvän kehitys- ja käyttöönottoon ja kahdentoista kuukauden ylläpitoon liittyvän työn Avoin.Systems:ltä.
Tarjotun palvelun kokonaishinta on 35298 €

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopiston yritysasiakastietojärjestelmän hankinta toteutetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistolla. Sen määrittelyyn, kehittämiseen ja ylläpitoon suoritettiin markkinakartoitus. Markkinakartoituksen perusteella tarjous pyydettiin kahdelta toimittajalta ja hinnaltaan edullisempi Avoin.Systems tuli valituksi.

This decision was published on 18.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Asko R Räsänen, ict-hankepäällikkö, puhelin: 040 502 0500

asko.r.rasanen@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Hotari
ict-kehityspäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.