Uutta kaupungin tulospalkkiojärjestelmää koskeva ohje

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010636
More recent handlings
§ 36

Uutta kaupungin tulospalkkiojärjestelmää koskeva ohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä 1 olevan ohjeen uudesta kaupungin tulospalkkiojärjestelmästä.

Päätöksen perustelut

Kaupungin johtoryhmä on tehnyt uusia linjauksia kaupungin tulospalkkiojärjestelmään liittyen.

This decision was published on 22.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Kari, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 36287

anna.kari@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja