Kulttuurin- ja vapaa-ajantoimiala taksin käyttöoikeus

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010681
More recent handlings
§ 48

Kulttuurin- ja vapaa-ajantoimiala taksin käyttöoikeus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti myöntää henkilökohtaisen taksin käyttöoikeuden
seuraavalle henkilölle:

Hanna-Mari Peltomäki projektipäällikkö

Henkilökohtainen taksin käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi ja enintään sen ajan, kun henkilö hoitaa nykyistä virkaa tai tehtävää.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvien matkustamista ja kuljettamista koskevien ohjeiden (11.2.2014, 32 §) mukaan henkilökohtaisen taksin käyttöoikeuden myöntää viraston tai liikelaitoksen päälliköille kaupunginjohtaja ja muille henkilöille viraston tai liikelaitoksen päällikkö tai hänen määräämänsä.

This decision was published on 19.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87049

kirsi.peltonen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Haavisto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja