Metroliikenteen katko asetinlaitteen käyttöönotossa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010803
More recent handlings
Case 4. / 147 §

Metroliikenteen katko asetinlaitteen käyttöönotossa

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Asetinlaite on metron toiminnan kannalta keskeinen ja välttämätön järjestelmä. Helsingin metron alkuperäinen asetinlaite korvattiin Siemensin asetinlaitteella metron automatisointihankkeen yhteydessä 2000-luvun lopussa ja 2010-luvun alussa.

Kun HKL vuoden 2015 alussa purki metron automatisointia koskevat sopimukset Siemensin kanssa, käynnisti HKL välittömästi korvaavan asetinlaitteen hankinnan. Toteutetun kilpailutuksen myötä asetinlaitteen toimittajaksi valittiin suomalainen Mipro Oy.

Mipron asetinlaitetoimituksen ensimmäinen vaihe oli länsimetron asetinalaite. Seuraava vaihe on kantametron asetinlaitteet, joiden valmistelu on edennyt hyvin. Mipro Oy vaihtaa nykyiset asetinlaitteet koko Helsingin metron alueella tammikuussa 2019. Metron ratalinjan asetinlaitteiden käyttöönotto on ajoitettu viikonlopulle 11.-13.1.2019. Metrovarikon asetinlaite on tarkoitus ottaa käyttöön 25.-27.1.2019.

Ratalinjan asetinlaitteiden käyttöönoton aikana 11.-13.1. kantametrossa Ruoholahdesta itään on matkustajaliikenteen katko. HSL järjestää korvaavaa bussiliikennettä liikennöintikatkon ajaksi. Kantametron matkustajaliikenteen katkon aikana metro liikennöi länsimetron puolella Matinkylän ja Lauttasaaren välillä poikkeusaikataulun mukaisesti. Matkustajaliikenne uusilla asetinlaitteilla alkaa maanantaina 14.1.2019. Metrovarikon asetinlaitteen käyttöönotto ei aiheuta katkoa matkustajaliikenteessä.

Uuden asetinlaitteen käyttöönotto parantaa edelleen metron turvallisuutta ja luo edellytyksiä metroliikenteestä syntyvien tietojen hyödyntämiseksi joukkoliikenteen kehittämisessä ja matkustajainformaatiojärjestelmissä aiempaa kehittyneemmillä tavoilla.

Close

This decision was published on 01.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Ask for more info

Salar Mohammad, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 35768

salar.mohammad@hel.fi