Staran infratyöt 2017 - 2018, urakkasopimuksen purku EKT Infra Oy:n osalta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011077
More recent handlings
§ 43

Staran infratyöt 2017 - 2018, urakkasopimuksen purku EKT Infra Oy:n osalta

Yksikönjohtaja

Päätös

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti purkaa urakkasopimuksen "Infratyöt 2017-2018" urakassa EKT-Infra Oy:n osalta jäljempänä mainituin perustein tällä päätöksellä välittömästi ja kokonaisuudessaan.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara kilpailutti 11.10.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä "Infratyöt 2017" -urakan ajalle 1.1. - 31.12.2017. Hankinnasta teki päätöksen Teknisen palvelun lautakunta 17.11.2016. Sopimuksen mukaisesta optiokauden käyttöönotosta ajalle 1.1. - 31.12.2018 teki päätöksen Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 9.11.2017.

Sopimuskautena sopimuskumppanit on liitetty Tilaajavastuu.fi - Luotettavakumppani -palvelun seurantaan. EKT Infra Oy:n Tilaajavastuu-raportit ovat olleet moitteettomia 5.8.2018 saakka. Elokuussa yrityksen työterveydenhuollon järjestämisestä ei ollut saatavilla tietoa palvelun kautta. Syyskuun puolivälistä alkaen Tilaajavastuun tietojen mukaan yritys ei ole kuulunut ennakkoperintärekisteriin.

Tilaajavastuun 7.10.2018 toimitetun raportin mukaan EKT Infra Oy on asetettu konkurssiin. Yrityksestä vastuullisia henkilöitä ei ole tavoitettu lisätietojen pyytämistä varten.

Sopimuksen mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus jos sopimuskumppani joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin.

Stara käyttää sopimuksenmukaista oikeuttaan purkaa 20.12.2016 solmittu urakkasopimus EKT Infra Oy:n kanssa tällä päätöksellä välittömästi ja kokonaisuudessaan.

This decision was published on 24.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Tilaajavastuuraportti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.