Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginmuseon ostolaskujen hyväksymisvaltuudet

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011179
More recent handlings
§ 53

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginmuseon ostolaskujen hyväksymisvaltuudet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti myöntää kaupunginmuseon ostolaskujen hyväksymisvaltuudet:

tutkija: hyväksymisraja: 5 000,00 euroa

kuvakokoelmien intendentin sijaisuuden ajaksi 12.11.2018-13.5.2018

Ostolaskujen hyväksymisessä on noudatettava rahoitusjohtajan 12.10.2012, § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus ja hyväksymisohjetta.

Edelleen toimialajohtaja päätti, että muistiotositteet hyväksyy hallintojohtaja, talous-ja suunnittelupäällikkö tai talouspäällikkö.

Edelleen toimialajohtaja päätti pyöristyksistä ja toleranssirajoista siten, että Taloushallintopalvelut (Talpa) valtuutetaan käsittelemään laskut ilman erillistä tarkastusta ja hyväksyntää, mikäli kyse on toimituskuluista ja/tai laskutuslisästä. Pyöristystoleranssi on maksimissaan 10 euroa laskua kohden.

Tämä päätös tulee voimaan 12.11.2018

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1. mom. 4 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä.

This decision was published on 02.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 09 310 36485

tiina.merisalo@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja