Mittauksen skannauskoulutus, yksikönjohtajan hankintapäätös

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011293
More recent handlings
§ 44

Mittauksen skannauskoulutus, yksikönjohtajan hankintapäätös

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti tilata suorahankintana 3D-laser skannauksen skannusajoa ja operaattoria sekä trajektro-/pistepilviskennan käsittelevää koulutusta Nordic Geo Center Oy:ltä. Nordic Geo Center Oy:n antaman tarjouksen 30.8.2018 mukaisesti jatkokoulutuksen kokonaishinta 178 500,00 euroa (alv 0 %).

Pöytäkirjanote kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

3D-laser skannauksen skannusajon ja operaattorin, sekä trajektro-/pistepilviskennan käsittelevää jatkokoulutus antaa valmiudet laserkeilauksen data-aineiston käsittelyyn Staran mittausyksiköissä tilaajan vaatimusten mukaiseksi aineistoksi. Koulutus on teknisesti erittäin vaativaa.

Hankinta toteutetaan suorahankintana, koska teknisistä syistä johtuen hankinnan voi toteuttaa vain yksi toimittaja (Hankintalaki 27§).

Staran mittausyksiköissä on käytössä Riegelin laitteet. Nordic Geo Center Oy on laitteiden ja ohjelmistojen yksinoikeutettuna maahantuojana ainoa, joka voi koulusta järjestää.

Koulutus kestää 9 viikkoa/per ryhmä ja koulutuksen osallistuu kahdeksan henkilöä Staran mittausyksiköistä.

This decision was published on 31.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Birgitta Viljanen, tuotantoassistentti, puhelin: 09 310 29393

birgitta.viljanen@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Tarjous, mittaus, skannauskoulutus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.