Cloudia-kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto tietohallintopalveluihin

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011638
More recent handlings
§ 20

Cloudia-kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto tietohallintopalveluihin

Ict-kehityspäällikkö

Päätös

ICT-kehityspäällikkö päätti, että hankitaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmä käyttöön palveluna kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintoon. Kokonaiskustannukset ovat enintään 16 000 euroa (alv. 0 %). Kulut maksetaan tililtä 434105, sisäinen tilaus 1483001014.

Päätöksen perustelut

Kuntien yhteishankintayksikkö KL- kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut kilpailuttamisjärjestelmän kuntien käyttöön puitejärjestelynä (5.3.2012-4.3.2020). Kilpailutuksen perusteella toimittajaksi valittiin Cloudia Oy. Puitejärjestelyn perusteella kunnat voivat tehdä kilpailutusjärjestelmän hankkimisesta puitejärjestelyn ehtojen mukaisen asiakaskohtaisen sopimuksen Cloudia Oy:n kanssa.

Sovelletut säädökset: Hankintalaki (1397/2016) 42 §, 43 §, 146 §

This decision was published on 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Julle Keihänen, hankintalakimies, puhelin: 09 310 89498

julle.keihanen@hel.fi

Petteri Hyyppä, ICT-hankintasihteeri, puhelin: 09 310 31036

petteri.hyyppa@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Hotari
ict-kehityspäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.