Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018, vapaa sivistystyö

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011749
More recent handlings
§ 4

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018, vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa vapaan sivistystyön käyttösuunnitelmamuutoksen ajalle 1.1.2018 - 31.12.2018 oheisen liitteen mukaisesti.

This decision was published on 21.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi Havula, controller, puhelin: 09 310 20425

suvi.havula@hel.fi

Decisionmaker

Jonna Martikainen
vs. vapaan sivistystyön päällikkö