Taloudellisten kehysten tarkistaminen, suomenkieliset perus- ja erityiskoulut sekä sairaalakoulu

HEL 2018-011948
More recent handlings
§ 82

Taloudellisten kehysten tarkistaminen vuonna 2019, suomenkieliset perus- ja erityiskoulut sekä sairaalakoulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti tarkistaa suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun taloudelliset kehykset vuodelle 2019 liitteen mukaisesti. Talous- ja suunnittelupalvelut tiedottavat kouluja päätöksestä.

Päätöksen perustelut

Koulujen määrärahaa on tarkistettu voimassa olevien budjetoinnin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Kehystarkistuksessa huomioitiin oppilasmäärämuutosten vaikutukset koulun taloudelliseen kehykseen 20.9.2019 laskentapäivän mukaisesti. Määrärahatarkistukset kohdistuivat henkilöstökuluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palveluiden ostoihin.

Perusopetuksen kokonaisbudjetti vuodelle 2019 on 366,241 M€. Kehystarkistuksen jälkeen perusopetuksen keskitettyihin ja oppilashuollon määrärahoihin on varattu 17,146 M€ ja kouluille 349,095 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 2,935 M€. Koulujen määrärahat kasvavat 5,9 % verrattuna vuoteen 2018.

This decision was published on 28.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Perusopetuksen kehystarkastus 2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.