Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012147
More recent handlings
§ 28

Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2018

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi 29.11.2018 (liite 1) päivätyn pöytäkirjan Taloushallintopalvelun Kaupunginkanslia, Kaupunkiympäristö ja Tarkastusvirasto -palvelualueen suorittamasta Taloushallintopalvelun yleisökassojen tarkastuksesta.

Päätöksen perustelut

Rj 29.3.2010 71§ kohdassa 2.11. on määritelty kassantarkastuksen ohjeista. "Sisäiseen valvontaan liittyvällä säännöllisellä kassantarkastuksella varmistetaan kassanhoidon asianmukaisuus ja ohjeiden noudattaminen. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja".

This decision was published on 17.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sini Jääskeläinen, ts.palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 25301

sini.jaaskelainen@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 15 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.