Hankerahoituksen hakeminen liikuntapalvelukokonisuudelle maahanmuuttajataustaistenhyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012187
More recent handlings
§ 40

Hankerahoituksen hakeminen liikuntapalvelukokonisuudelle maahanmuuttajataustaistenhyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuutto ja työllisyysasioiden tiimiltä haetaan 150 000 euroa maahanmuuttajataustaisten hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla. Hankerahoitusta haetaan vuodelle 2019.

Mikäli kaupunginkanslian elinkeino-osaston päätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle laatii liikuntaan aktivointi, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa.

Päätöksen perustelut

Hankerahoitusta haetaan kaupunkistrategian kotoutumisen tavoitteiden toteuttamiseksi ja maahanmuuttotaustaisen väestön työmarkkina-aseman parantamiseen.

This decision was published on 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Saana Saarikivi, liikunnansuunnittelija, puhelin: 09 310 71250

saana.saarikivi@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja