LoRaWAN-verkkoteknologiatuotteiden hankinta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012241
More recent handlings
§ 22

LoRaWAN-verkkoteknologiatuotteiden hankinta

Ict-kehityspäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ICT-kehityspäällikkö päätti, että tilataan Digitan LoRaWAN laitteita yhteishintaan enintään 20 000 euroa (alv 0%).

Palvelupaketteihin kuuluvat laitteet maksetaan tililtä 450001 projektirakenneosilta:

148924604607 TIEPA, perus+luk, Muut IT-laitteet jaettavat

Palvelut maksetaan tililtä 434105, sisäinen tilaus 1483001013.

Tilaus tehdään Digita Oy:ltä.

Päätöksen perustelut

Hankinnan tarkoituksena on jatkaa kokeiluja ja tutkimista sensori- ja IoT-teknologiaan soveltuvien ratkaisuiden toimivuudesta ja käyttökelpoisuudesta kouluissa ja päiväkodeissa. Kokeilusta saatavien kokemusten perusteella voidaan paremmin määrittää missä määrin sensori- ja IoT-teknologiaa on tarkoituksenmukaista hankkia kouluihin ja päiväkoteihin.

This decision was published on 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Tapani Heino, ICT-asiantuntija, puhelin: 09 310 23264

tapani.heino@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Hotari
ict-kehityspäällikkö