Korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan palkkaaminen kaupunginkanslian rahoittamana 2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012353
More recent handlings
§ 39

Korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan palkkaaminen kaupunginkanslian rahoittamana 2019

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen ohjeen korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan palkkaamiseksi kaupunginkanslian rahoittamana.

Päätöksen perustelut

Ohje korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden palkkaamiseksi kaupunginkanslian rahoittamana on päivitetty vuodelle 2019.

This decision was published on 14.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 31043837

taina.hartikainen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöjohtaja