Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Asokodit Tilkankatu 33 perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012381
More recent handlings
§ 117
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Asokodit Tilkankatu 33 perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Asokodit Tilkankatu 33 perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen 7-kerroksisen vuonna 1995 valmistuneen asumisoikeustalon perusparantamiseksi.

Hankkeessa uusitaan vesikatteen alusrakenne ja alueen pinta-rakenteet. Julkisivun pintarakenne ja parvekkeet kunnostetaan. Vesi- ja viemärijohtoja, sähköjärjestelmää ja poistoilmakoneita uusitaan. Huoneistoissa tehdään toimenpideluokan III-perusparannustoimenpiteet. Hankkeessa on 44 kpl tavanomaista asumisoikeusasuntoa ja hankinta-arvo on yhteensä 774 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen. Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu Helsingin asuntokantaan, eikä perusparannushankkeen toteuttamiselle ole esteitä kaupungin näkökulmasta.

This decision was published on 03.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Merja Liski
yksikön päällikkö

Attachments

1. Korkotukilainahakemus_Tilkankatu33_Ahjo_kaikki

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.