Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapanila Jokipoikasenkaari 3 er uudisrakennushankkeen investointiavustus- ja korkotukilainahakemuksesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012614
More recent handlings
§ 120
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapanila Jokipoikasenkaari 3 er uudisrakennushankkeen investointiavustus- ja korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapanila Jokipoikasenkaari 3 er uudisrakennushankkeen investointiavustus- ja korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on jättänyt investointiavustus- ja korkotukilainahakemuksen Heka Tapanila Jokipoikasenkaari 3 er rakentamiseen Tapaninkylään.

Hankkeessa on yhteensä 73 vuokra-asuntoa, joista 53 asuntoa tulee tavanomaiseen asumiseen ja 20 asuntoa erityisryhmille. Tontti on vuokrattu Helsingin kaupungilta. Hankinta-arvo on yhteensä 4 569 €/asm².

Hanke on kunnan oma ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on lausunnossaan 6.8.2018 puoltanut hanketta.

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kunnan näkökulmasta.

This decision was published on 05.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi