Valtionavustuksen hakeminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012702
More recent handlings
§ 3

Valtionavustuksen hakeminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun 1 000 000 euroa ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Hakemus 66382.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa varhaiskasvatuksen asiantuntija ********** toimimaan 5-vuotiaden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun valtionavustuksen hakemisessa sähköisen hallintajärjestelmän asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Helsingissä sekä suomen- että ruotsinkielinen varhaiskasvatus on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Ministeriö myöntää rahoitusta kokeilussa oleville kunnille siten, että avustus kattaa 40 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulon vähenemisestä.

Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 1 000 000 euroa kattamaan asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Kokonaisuudessaan asiakasmaksutulojen vähenemän arvioidaan olevan 2 500 000 euroa.

Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on:

  • selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,
  • selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen
  • selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,
  • edistää vanhempien työllistymistä,
  • kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen, sekä
  • varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

Helsingin kaupungin strategiassa vuosille 2017-2020 mainitaan, että eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Siksi Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se on maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä.

This decision was published on 24.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 09 310 42550

nina.onufriew@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. 5v rhakemusluonnos OKM kaudelle 1.8.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.