Ciscon ASA-palomuurin hankinta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012709
More recent handlings
§ 5

Ciscon ASA-palomuurin hankinta

Ict-kehityspäällikkö

Päätös

ICT-kehityspäällikkö päätti, että tilataan Cisco Firepower 2110 ASA-palomuuri kahdennettuna lisensseineen kolmeksi vuodeksi Dustin Finland Oy:ltä. Hankinnan arvo on 14 688 euroa (alv. 0 %). Kustannukset maksetaan tililtä 450001, projektinumero 14892460440501.

Päätöksen perustelut

ASA-palomuurin roolina on VPN-tietoliikenneyhteydet, mm. kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttäjien VPN-yhteydet sekä Azure AD:n site to site-VPN-yhteys. Nykyinen ASA-palomuuri on käyttöikänsä ja -tukensa päässä eikä varalaitetta ole. Hankinnalla laitteet saadaan kahdennettua ja ohjelmistopäivityksen myötä voidaan korjata ohjelmistohaavoittuvuus.

This decision was published on 18.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Petteri Savikangas, ICT-suunnittelija, puhelin: 09 310 42455

petteri.savikangas@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Hotari
ict-kehityspäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.