Valtionavustuksen hakeminen vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen järjestämiseen vuonna 2018, Opetushallitus

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012810
More recent handlings
§ 52

Valtionavustuksen hakeminen vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen järjestämiseen vuonna 2018, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen 2 775 489 euroa. Avustusta haetaan suomenkielisen opetuksen järjestämiseen 2 735 015 euroa ja ruotsinkielisen opetuksen järjestämiseen 40 474 euroa. Hakemukset ja hakutiedotteet ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa opetuskonsultti

**********

ja suunnittelija

**********

toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (OPH-47-2018) ylimääräistä valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2018. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 euroa. Helsingin kaupungin järjestämä suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän opetus sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppilaiden ja -opiskelijoiden muun opetuksen tukeminen ja oman äidinkielen opetus järjestetään osittain erillisellä valtionavustuksella.

This decision was published on 20.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leeni Siikaniemi, opetuskonsultti, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@edu.hel.fi

Johanna Karlsson, suunnittelija, puhelin: 09 310 49496

johanna.karlsson@hel.fi

Jaana Kariniemi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 31082745

jaana.kariniemi@hel.fi

Marika Pasanen, suunnittelija, puhelin: 09 310 20428

marika.pasanen@hel.fi

Attachments

1. Valtionavustus 2018
2. statsunderstod 2018
3. Hakutiedote_2018
4. Ansokningsmeddelande_2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.