Hankinta, oppilas- ja opiskelijahallintatietojärjestelmän visualisointi ja tietovaraston rakentaminen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012889
More recent handlings
§ 26

Hankinta, oppilas- ja opiskelijahallintatietojärjestelmän visualisointi ja tietovaraston rakentaminen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ict-kehityspäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ICT-kehityspäällikkö päätti, että School Day Helsinki Oy:ltä hankitaan oppilas- ja opiskelijatietojärjestelmän tietojen visualisointi ja peruskoulutiedon visualisointia varten dedikoidun tietovaraston rakentaminen nopean kokeiluin projektina oheisen tarjouksen mukaisesti.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 49 000 euroa (alv 0%) ja arvonlisäverollinen kokonaishinta 60 760 euroa (alv 24%). Hankinnan kustannukset maksetaan investointibudjetista, tilitä 450001, sisäinen tilaus 148924604407 Innovatiiviset teknologiakokeilut.

Päätöksen perustelut

Hankinnan tarkoituksena on nopean kokeiluprojektin toteuttaminen liittyen oppilas- ja opiskelijahallintatiedon visualisointiin ns. dash boardilla sekä visualisoinnin mahdollistavan tietovaraston rakentamiseen. Kokeilusta saatavien kokemusten perusteella voidaan paremmin määrittää analytiikan teknologisia kehittämistarpeita ja käyttäjien (koulut, rehtorit, opettajat) käyttötarpeita sekä tarvittavia ominaisuuksia oppilas- ja opiskelijatietoa visualisoiville data-analytiikka-ratkaisuille.

School Day Helsinki Oy:n tarjoama ratkaisu on nopeaa kokeilua varten ainoa saatavilla oleva, valmis ratkaisu, joka mahdollistaa sekä perusopetuksen oppilashallintatiedon, että ammatillisen koulutuksen opiskelijahallintatiedon visualisoinnin nykyisistä tietojärjestelmistä samalle dash board -pohjalle. Hankinta liittyy Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan digitalisaatio-ohjelmaan.

This decision was published on 14.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Pasi Silander, ICT-hankepäällikkö , puhelin: 09 310 86684

pasi.silander@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.