Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013058
More recent handlings
§ 29

Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen irtaimistoa poistetaan oheisen liitteen mukaisesti 31.12.2018.

Päätöksen perustelut

Poistettavalla irtaimistolla ei ole jäljellä poistoarvoa ja ne on toimitettu hävitettäväksi Helsingin kaupungin käytöstä poistettavan irtaimiston käsittelyohjeen mukaisesti.

This decision was published on 28.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi