Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetit osastoittain

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013069
More recent handlings
§ 30

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetit osastoittain

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, viitaten taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 10.12.2018 § 22 taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit vuodelle 2019, taloushallintopalveluliikelaitoksen tulosbudjetin jakautumisesta osastoittain liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13.6.2018 kohdan 11.2.1 mukaan liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikelaitosta koskevista asioista.

This decision was published on 28.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi