Hankinta, pienet päällystystyöt 2019, läntisten kaupungin osien, alueen 1, Stara

HEL 2018-013155
More recent handlings
§ 28

Läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019, lisätyöpäätös nro 1

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 1 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019 seuraavasti.

Työn nimi
Hinta
Kivituhka 0-6 mm materiaaleineen levitettynä ja tiivistettynä
38 €/ tn (alvero 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019 1.5.2019-30.11.2019.

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua yksikköä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

This decision was published on 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous nro 1, pienet jyrät 2019, AC-päällysteet Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.