Paikallinen sopimus, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työaika ja kokonaispalkkausjärjestelmä

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013205
More recent handlings
§ 47

Paikallinen sopimus, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työaika ja kokonaispalkkausjärjestelmä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteiden 1 ja 2 mukaiset paikalliset sopimukset koskien Helsingin pelastuslaitoksen palomiesten työaikaa ja kokonaispalkkausjärjestelmää.

Päätöksen perustelut

Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat nähneet yhteisymmärryksessä tarkoituksenmukaisimmaksi aluehallintoviraston poikkeusluvan hakemisen sijasta sopia työaikajärjestelyistä paikallisella liitteen 1 mukaisella sopimuksella. Lisäksi kokonaispalkkausjärjestelmää koskeva sopimus hyväksytään liitteen 2 mukaisesti asiallisesti samansisältöisenä kuin 31.12.2018 saakka voimassa ollut sopimus. Sopimusten voimassaoloaika on 1.1.2019 - 31.3.2020.

This decision was published on 27.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Attachments

1. Paikallinen sopimus Pela työaika
2. Paikallinen sopimus Pela kokonaispalkkausjärjestelmä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.