Etätyöohje Helsingin kaupungilla

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013268
More recent handlings
§ 46

Etätyöohje Helsingin kaupungilla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen Etätyöstä Helsingin kaupungilla.

Päätöksen perustelut

Etätyöstä Helsingin kaupungilla on voimassa 15.12.2015 annettu ohje. Kaupungin etätyöohjetta on tarkoituksenmukaista päivittää vastaamaan muun muassa kaupungin 19.11.2018 päivitetyssä liukuvasta työajasta annetussa ohjeessa tapahtuneita muutoksia.

This decision was published on 27.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Tonteri, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin:

sanna.tonteri@hel.fi

Attachments

1. Etätyö Helsingin kaupungilla_19122018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.