Rahoituksen myöntäminen toimialoille 16-17 -vuotiaiden nuorten palkkakustannuksiin kesälle 2019

HEL 2019-000393
More recent handlings
§ 4

Rahoituksen myöntäminen toimialoille 16-17 -vuotiaiden nuorten palkkakustannuksiin kesälle 2019

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va.henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2019 varatuista määrärahoista käytettäväksi 16 – 17 -vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi kesätöihin seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 200 000 euroa

 • toimintoalue 181410, varhaiskasvatus ja esiopetus
 • toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut
 • toimintoalue 181480, hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunginkanslia, 9 000 euroa

 • toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala, 33 000 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien nuorten palkkaamiseen 1 300 euroa

 • toimintoalue 182810, maankäyttö ja kaupunkirakenne 
 • toimintoalue 182820, rakennukset ja yleiset alueet      
 • toimintoalue 182830, palvelut ja luvat   
 • toimintoalue 182880, hallinto- ja tukipalvelut               
 • toimintoalue 182890, tekniset               

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, 360 000 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien nuorten palkkaamiseen 26 000 euroa

 • toimintoalue 182910, kulttuuri                 
 • toimintoalue 182920, liikunta                   
 • toimintoalue 182930, nuoriso                  
 • toimintoalue 182980, hallinto- ja tukipalvelut

Pelastuslaitos, 20 000 euroa

 • toimintoalue 189870, pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveystoimiala, 310 000 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien nuorten palkkaamiseen 31 500 euroa

 • toimintoalue 183910, perhe- ja sosiaalipalvelut
 • toimintoalue 183911, terveys- ja päihdepalvelut            
 • toimintoalue 183912, sairaala, kuntoutus ja hoiva

Kustannukset ovat yhteensä 990 800 euroa sisältäen palkan, sivukulut ja lomarahan.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä 404100 1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan .

Toimialojen tulee käyttää Hijat -järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on varannut 1,05 miljoonan euron määrärahan 16 – 17 -vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi toimialoille kesäksi 2019.

Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi myönnetään vain kaupungin toimialoille, ei liikelaitoksiin. Määrärahasta on varattu kiintiö Nordjobb -kesätyöntekijöille sekä erityistä tukea tarvitseville nuorille.

16 – 17 -vuotiaiden osalta rahoitushakemuksia tuli kuudelta toimialta yhteensä 990 800 euron suuruinen summa, jolla on tarkoitus palkata 883 nuorta, joista 49 on erityistä tukea tarvitsevia nuoria.

Nordjobb -kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi jää käytettäväksi 59 200 euroa.

This decision was published on 08.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 31043837

taina.hartikainen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöjohtaja