Nordjobb -työntekijöiden palkan korvaaminen 2019 toimialoille

HEL 2019-000396
More recent handlings
§ 5

Nordjobb -työntekijöiden palkan korvaaminen 2019 toimialoille

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va.henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2019 varatuista nuorten kesätyöntekijöiden määrärahoista käytettäväksi Nordjobb-työntekijöiden palkkaamiseksi kesätöihin seuraavasti:

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto, Osallisuus ja neuvonta 9 800 euroa

  • toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorten toimintakeskus Happi, 2 750 euroa

  • toimintoalue 182930, nuoriso

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kivelän monipuolinen palvelukeskus, osasto 4 ja päivätoiminta Solstrålen, 15 200 euroa
Koskelan monipuolinen palvelukeskus, osasto F2, 5 080 euroa
Koskelan monipuolinen palvelukeskus, yksikkö C5, 15 200 euroa

  • toimintoalue 183912, sairaala, kuntoutus ja hoiva

Kustannukset ovat yhteensä 48 030 euroa sisältäen palkan, sivukulut ja lomarahan.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä 404100 1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan .

Toimialojen tulee käyttää Hijat -järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston määrärahoihin on varattu 1,05 miljoonan euron määräraha 16 - 17 -vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi kaupungille kesäksi 2019. Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi myönnetään vain kaupungin toimialoille.

16 - 17-vuotiaiden palkkaamiseksi määrärahasta käytettiin 990 800 euroa ja Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi määrärahaa jäi 59 200 euroa.

Hakemuksia tuli kolmelta toimialta yhteensä viisi. Nordjobb-kesätyöntekijöitä voidaan palkata kolmen toimialan kohteisiin 48 030 euron edestä yhteensä seitsemän työntekijää.

Varatusta määrärahasta jää käyttämättä 11 170 euroa.

This decision was published on 08.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 31043837

taina.hartikainen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöjohtaja