Sijaisen määrääminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden päälliköille

HEL 2019-000500
More recent handlings
§ 4

Sijaisten määrääminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden palvelujen päälliköille

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti määrätä kirjastopalvelukokonaisuuden palvelujen päälliköiden sijaiset seuraavassa järjestyksessä:

Aluekirjastopalvelut

Aluekirjastopalvelujen johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Rikhardinkadun kirjastonjohtaja
2. kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö
3. keskustakirjaston johtaja

Aluekirjastopalvelujen johtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö
2. keskustakirjaston johtaja

Keskustakirjasto Oodi

Keskustakirjaston johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. keskustakirjasto Oodin kumppanuusyksikön palvelupäällikkö
2. keskustakirjasto Oodin sisältöpalveluyksikön palvelupäällikkö
3. aluekirjastopalvelujen johtaja

Keskustakirjaston johtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö
2. aluekirjastopalvelujen johtaja

Kirjastoverkon yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. osto-, käsittely- ja logistiikkayksikön palveluesimies
2. keskustakirjaston johtaja
3. kokoelma- ja metatietoyksikön palvelupäällikkö

Yhteisten palvelujen päällikön toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. keskustakirjaston johtaja
2. aluekirjastopalvelujen johtaja

Valtakunnalliset kehittämispalvelut

Kehittämispäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö
2. aluekirjastopalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtajan 14.11.2018 vahvistaman toimintasäännön, kohta 5. Sijaisuudet, mukaan palvelukokonaisuuden johtajat päättävät palveluiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 21.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuija Krykov, johdon assistentti, puhelin: 09 310 85516

tuija.krykov@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja