Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden keskustakirjasto Oodin yksiköiden esimiehille

HEL 2019-000615
More recent handlings
§ 2

Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden keskustakirjasto Oodin yksiköiden esimiehille

Keskustakirjaston johtaja

Päätös

Keskustakirjaston johtaja päätti määrätä kirjastopalvelukokonaisuuden keskustakirjasto Oodin yksiköiden esimiesten sijaiset seuraavassa järjestyksessä:

Kumppanuusyksikkö

Kumppanuusyksikön palvelupäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. sisältöpalveluyksikön palvelupäällikkö
2. keskustakirjaston johtaja
3. logistiikkayksikön palveluesimies

Sisältöpalveluyksikkö

Sisältöpalveluyksikön palvelupäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. kumppanuusyksikön palvelupäällikkö
2. keskustakirjaston johtaja
3. asiakaspalveluyksikön palveluesimies

Asiakaspalveluyksikkö

Asiakaspalveluyksikön palveluesimiehen sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. logistiikkayksikön palveluesimies
2. kumppanuusyksikön palvelupäällikkö
3. sisältöpalveluyksikön palvelupäällikkö

Logistiikkayksikön palveluesimiehen sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. asiakaspalveluyksikön palveluesimies
2. sisältöpalveluyksikön palvelupäällikkö
3. kumppanuusyksikön palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtajan 14.11.2018 vahvistaman toimintasäännön, kohta 5. Sijaisuudet, mukaan palveluiden päälliköt päättävät yksiköiden esimiesten sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 28.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuija Krykov, johdon assistentti, puhelin: 09 310 85516

tuija.krykov@hel.fi

Decisionmaker

Anna-Maria Soininvaara
keskustakirjaston johtaja