Korkotukilainahakemus, uudisrakennushanke, Projektet Isabella, perustettava kiinteistöyhtiö, Brita Maria Renlunds Minne sr.

HEL 2019-000804
More recent handlings
§ 8
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Brita Maria Renlunds Minne sr:n perustettavan kiinteistöyhtiön uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Brita Maria Renlunds Minne sr:n perustettavan kiinteistöyhtiön uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Brita Maria Renlunds Minne sr on jättänyt korkotukilainahakemuksen perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kohteen Projektet Isabella rakentamiseksi Länsisatamaan.

Hankkeeseen tulee 26 vuokra-asuntoa tavanomaiseen asumiseen. Tontti vuokrataan Helsingin kaupungilta. Hankinta-arvo on yhteensä
4 373 €/asm².

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kunnan näkökulmasta.

This decision was published on 22.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Marjo Tapana
yksikön päällikkö

Attachments

1. Korkotukilainahakemus 11.1.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.