Avustuksen hakeminen, valtionavustus, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen vuoden 2019 avustukset, Opetushallitus

HEL 2019-001126
More recent handlings
§ 5

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen, Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen -kehittäen ja kokeillen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen liittyen esimiesten kyvykkyyksien johtamisen kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta opetushallitukselta 94 888 euroa ajalle 1.5.2019 - 31.12.2020. Omarahoitusosuutta ei ole. Hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa HR-asiantuntija ********** toimimaan hankehakemuksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2019 Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen -hakemuksen sähköisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero: 25/2471/2018) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2019 kyvykkyyksien johtamiseen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kasvatuksen, koulutuksen ja
opetustoimen johtamista kouluttamalla esimiehiä erityisesti kyvykkyyksien johtamiseen. Muita kantavia teemoja ovat strateginen ja pedagoginen johtaminen sekä kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen. Lisäksi sosiaalisen pääoman ja luottamuksen kasvattaminen sekä asiantuntijoiden digitaaliset yhteistyötaidot ovat mukana koulutusohjelmassa.

Hankkeen tuloksena osallistujat saavat näkemyksen tukea kyvykkyyksien johtamisen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa ja opetusalan henkilöstöjohtamisessa. Koulutuksessa kehitetään paitsi henkilön osaamista, myös yksiköiden toimintakulttuuria. Koulutuskokonaisuuteen sisältyy kontaktipäiviä, verkkoluentoja, kokeiluja, pienryhmätapaamisia, asiantuntijaohjausta sekä oppimismessut.

This decision was published on 31.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Aija Kortesmaa, HR-asiantuntija, puhelin: 0931021880

aija.kortesmaa@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. OPH.hakemus: Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen
2. Kyvykkyysjohtaminen budjetti
3. ohje opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilostokoulutuksen 2019 hakijoille

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.