Palvelussuhteen kesto ja koeaika -ohje

HEL 2019-001264
More recent handlings
§ 6

Palvelussuhteen kesto ja koeaika -ohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen koskien palvelussuhteen kestoa ja koeaikaa.

Päätöksen perustelut

2.2.2017 annettua ohjetta (Pysyvä vai määräaikainen palvelussuhde ja koeaika) on päivitettävä, koska kunnallista viranhaltijaa koskevaan lakiin on tehty 1.1.2019 alkaen kaksi muutosta, jotka koskevat pitkäaikaistyöttömän palkkaamista määräaikaiseen virkasuhteeseen sekä viranhaltijan koeajan pidentämistä, mikäli hän on ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan johdosta.

This decision was published on 08.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Palvelussuhteen kesto ja koeaika -ohje

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.