Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, määräaikainen koordinoiva S2-tuntiopettaja, työavain 5-3733-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2019-001316
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, määräaikainen koordinoiva S2-tuntiopettaja, työavain 5-3733-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö (kampus 5) päätti jättää täyttämättä hakutoimiston S2-tukea koordinoivan tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän ajalle 1.2.2019- 31.7.2019

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 12.12.- 28.12.2018 hakutoimiston S2-tukea koordinoivan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä ajalle 1.2.2019- 31.7.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3733-18. Määräaikaan 28.12.2018 klo 16 mennessä tehtävään haki kuusi (6) henkilöä. Hakijoista kaksi (2) täytti S2-aineenopettajan virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 5 §:n ja 9 §:n mukaiset ehdot ja kielitaitovaatimuksen. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Hakijoista kaksi (2) kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa kutsuttiin tekemään haastatteluun liittyvä esitehtävä. Toinen kutsutuista hakijoista veti hakemuksensa pois ennen varsinaista haastattelua.

Käydyn haastattelun ja tekemänsä kokonaisarvion perusteella koulutuspäällikkö katsoi, että hakijoiden joukosta ei löytynyt sellaista hakijaa, joka olisi ollut samanaikaisesti sekä muodolliset kelpoisuusehdot täyttävä, että kyseisen tehtävään soveltuva.

Pöytäkirjanote lähetetään hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 30.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@edu.hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2