Hankerahoitus, EU-hanke, Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Municipality of Cinisello Balsamon kanssa, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-001329
More recent handlings
§ 7

Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Municipality of Cinisello Balsamon kanssa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti allekirjoittaa mandaatin Municipality of Cinisello Balsamo rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta.

Municipality of Cinisello Balsamo edustaa saamansa teknisen mandaatin perusteella hakuun osallistuvia hankesuunnitelmassa mainittuja osapuolia kymmenestä eri tahosta. Avustusta haetaan Erasmus+ YiA – ohjelmasta, avaintoimi KA1 Liikkuvuus avustusta nuorten KV-vaihtoon ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuteen.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan n. 60 - 70 000 €.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuus hakee osuuttaan kokonaisavustuksesta Suomessa syntyneiden kustannusten perusteella.

Avustuksen kohteena on nuorisovaihto italian kanssa, jossa aktiivisia nuoria, teemana: osallisuus, vaikuttaminen ja kulttuuri.

Hanke alkaa 1.6.-30.9.2019 välisenä aikana. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuun asti.

This decision was published on 04.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sonja Witting, nuorisosihteeri, puhelin: 09 310 79772

sonja.witting@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja