Hankerahoitus, EU-hanke, Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä CEIJA - Centro Escénico Infantil y Juvenil de Andalucia -järjestön kanssa

HEL 2019-001332
More recent handlings
§ 6

Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä CEIJA - Centro Escénico Infantil y Juvenil de Andalucia -järjestön kanssa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti allekirjoittaa nuorisopalvelukokonaisuuden pohjoisen nuorisotyönalueen Malmin nuorisotyöyksikön, Malmin nuorisotalon hakemuksen "Artistic project through non-verbal communication” rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta. Haun tekee järjestö CEIJA, Centro Escénico Infantil y Juvenil de Andalucia” jolle nuorisopalvelukokonaisuus antaa teknisen mandaatin hakea avustusta.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan noin 19 696.00€.

Avustuksen kohteena on nuorten vaihto, projekti on nimeltään "Artistic project through non-verbal communication”. Vaihto tehdään yhdessä järjestö CEIJA, Centro Escénico Infantil y Juvenil de Andalucia” järjestön kanssa, joka on antanut mandaatin nuorisopalvelukokonaisuudelle rahoituksen hakemiseen.

Hanke toteutetaan 1.5.-1.9.2019 välisenä aikana, johon sisältyy viikon nuorisovaihto ja 2 päivän suunnittelumatka. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuun asti.

This decision was published on 04.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sonja Witting, nuorisosihteeri, puhelin: 09 310 79772

sonja.witting@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja