Avustuksen myöntäminen taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntakerholle vuodelle 2019

HEL 2019-001342
More recent handlings
§ 5

Avustuksen myöntäminen taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntakerholle vuodelle 2019

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntakerholle 19 000 euron suuruisen avustuksen vuoden 2019 toimintaa varten.

Avustus maksetaan henkilökuntakerhon henkilöstökassan tilille 928409. Avustuksen kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 89000000 ja menokohdalta 473300 (Avustukset henkilökuntakerholle).

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntakerhon tarkoituksena on yhdistää taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntaa ja edistää sekä ylläpitää virkistys-, harrastus- ja urheilu- ynnä muuta toimintaa taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökunnan keskuudessa muun muassa järjestämällä edellä mainittuun toimintaan liittyviä tilaisuuksia.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että henkilökuntakerho toimittaa taloushallintopalveluliikelaitokselle vuosittain laadittavan toimintakertomukset sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen.

This decision was published on 11.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja