Hankerahoitus, EU-hanke, rahoituksen haku Erasmus+ -ohjelman Adult education staff mobility -ohjelmaosiosta (kirjastopalvelut)

HEL 2019-001344
More recent handlings
§ 8

Rahoituksen haku Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman Adult education staff mobility -ohjelmaosiosta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti allekirjoittaa kirjastopalvelukokonaisuuden hankehakemuksen "Oneline - yhdessä parempia digitaitoja" Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman Adult education staff mobility -ohjelmaosiosta.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan 38 395 euroa.

Projektin toteutuksena ovat opintomatkat Ruotsiin, Tanskaan, Hollantiin ja Iso-Britanniaan.
Tarkoituksena on job shadowing -menetelmällä tutustua siihen, miten kirjastot toimivat näissä maissa non-formaalin oppimisen väylinä ja digitaalisten taitojen opastajina.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2019 - 31.5.2021. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksessa ohjelmakauden (2014-2020) loppuun asti.

This decision was published on 04.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anne Ojanperä, suunnittelija, puhelin: 040-334 0009

anne.ojanpera@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja