Määräraha, Tarkastusviraston henkilökunnan virkistystoiminnan määrärahat vuonna 2019

HEL 2019-001738
More recent handlings
§ 2

Tarkastusviraston henkilökunnan virkistystoiminnan määräraha vuonna 2019

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti myöntää tarkastusviraston henkilökuntakerho Tavis Amandalle vuoden 2019 talousarviossa varatun virkistystoimintaan tarkoitetun 3 000 euron määrärahan, talousarviotili 473300/11000000/1100.

This decision was published on 07.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: 358931036476

outi.helin@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja