Vuokraus, maa-alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin rakentamista varten

HEL 2019-001774
More recent handlings
§ 14

Liikuntapalvelukokonaisuuden vuokralaisen K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali nimen muutos Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:ksi sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja merkitsee tiedoksi liikuntapalvelukokonaisuuden Helsingin 45. kaupunginosasta (Vartiokylä) vuokratun maa-alueen vuokralaisen K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali nimen muutoksen Liikunta- ja hyvinvointikeskus Oy:ksi. Muutos on astunut voimaan 24.2.2021. Yrityksen tiedoissa ei ole muita vuokraukseen liittyviä muutoksia.

Kaupunginhallituksen 11.1.2021, § 23 antamin oikeuksin liikuntajohtaja allekirjoittaa vuokrasopimuksen Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:n kanssa ajalle 1.3.2021 - 31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Taustatietoja

Kaupunginhallitus on oikeuttanut 9.9.2019, § 599 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraamaan Helsingin 45. kaupunginosasta (Vartiokylä) osoitteessa Ratasmyllynkuja 3 sijaitsevan 9 738 neliömetrin suuruisen maa-alueen perustettavalle kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikunta-
ja voimistelusali liikuntatoimintaa varten 31.12.2043 saakka.

Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille on myönnetty liikuntapaikat-palvelun liikuntapaikkapäällikön 26.10.2020, 40 § päätöksellä määräaikainen vuokrasopimus ajalle 1.11.2020 - 30.6.2021 rakennusluvan hakemista varten tai kauintaan siihen saakka kun pitkäaikainen vuokrasopimus solmitaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle kokouksessaan 1.12.2020, § 194 vuokraukseen muutosta rakennettavan alueen osalta K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin 21.9.2020 hakemukseen perustuen. Kaupunginhallitus 11.1.2021, § 23 hyväksyi esitetyn muutoksen ja oikeutti liikuntajohtajan solmimaan vuokrasopimuksen.

Vuokralaisen nimenmuutos ja sopimuksen allekirjoitus

K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali on kirjannut kaupparekisteriin nimen muutoksen 24.2.2021. Yrityksen uusi nimi on Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy. Yrityksen muut tiedot ovat ennallaan.

Vuokrasopimus allekirjoitetaan liikuntajohtajan toimesta 1.3.2021 - 31.12.2043 väliseksi ajaksi Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:n kanssa.

Toimivalta

Kaupunginhallitus on 11.1.2021, § 23 päätöksessään oikeuttanut liikuntajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen päättämästään ajankohdasta 31.12.2043 saakka sekä tekemään siihen vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

This decision was published on 13.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja