Tulosbudjettien vahvistaminen 2019, Kaupunginkanslian hallinto-osasto

HEL 2019-001891
More recent handlings
§ 3

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2019 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 23.1.2019, § 10, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

This decision was published on 26.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Juha Summanen
hallintojohtaja