Korkotukilainahakemus, uudisrakennushanke, Kiinteistö Oy M2-Kodit Postiljooninkatu 1, Y-säätiö sr

HEL 2019-001919
More recent handlings
§ 17
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Kiinteistö Oy M2-Kodit Postiljooninkatu 1 uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Kiinteistö Oy M2-Kodit Postiljooninkatu 1 uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy M2-Kodit on jättänyt korkotukilainahakemuksen Postiljooninkatu 1 vuokra-asuntokohteen rakentamiseksi Pasilaan.

Hankkeeseen tulee 62 vuokra-asuntoa tavanomaiseen asumiseen. Tontti vuokrataan Helsingin kaupungilta. Hankinta-arvo on yhteensä
4 250 €/asm².

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kunnan näkökulmasta.

This decision was published on 18.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Merja Liski
yksikön päällikkö