Hankinta, Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2019, keskushallinto

HEL 2019-001943
More recent handlings
Case 14. / 183 §

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2019

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2019 hankitaan noin 585 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 609 000 euroa. Vuoden 2019 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2016 (60 §), että

  • kultaisten Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Kultakeskus Oy sen 18.11.2015 tekemän tarjouksen mukaisesti,
  • puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2016 Helsinki mitalit,
  • vuosittain tehdään erillinen päätös määrärahan myöntämiseksi Helsinki-mitalien hankkimiseen.
Close

This decision was published on 25.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva

Ask for more info

Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 09 310 36690

julia.lovegren@hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36059

leena.mallanen@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.